Karlijn Neelen

karlijn2.jpg

In juni 2013 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven, opleiding logopedie. In het derde jaar van de opleiding heb ik de minor “Speech and Language Therapy and Audiology” aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen behaald. Dit was een Engelstalig internationaal programma met logopedisten uit heel Europa, waar veel kennis uitgewisseld werd over logopedie in binnen- en buitenland. Ik heb tijdens de opleiding ervaring opgedaan in het behandelen en begeleiden van met name kinderen, maar ook volwassenen in verschillende settingen zoals het Academisch Ziekenhuis Maastricht, verschillende logopediepraktijken waaronder Vallen logopedisten, KDC ’t Brombemke en De Maaskei. Hier heb ik o.a. samengewerkt met audiologen, leerkrachten, orthopedagogen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.  Mijn speciale interesse gaat uit naar spraak-, taal en/of communicatieproblemen bij  normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking en/of  met syndromen (syndroom van down, autisme en autisme verwante stoornissen).


Algemeen

  • Directe Toegankelijkheid Logopedie
  • EHBO: inclusief reanimatie, AED, eerste hulp aan kinderen
  • Hanen gecertificeerd logopedist
 

Gespecialiseerd in :

  • spraak - taal  

 

Deelname en samenwerkingsverbanden :

  • Kwaliteitskring Roermond e.o. te Roermond