Marissa Driessen

IMG_marissa.JPG

In juni 2012 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Paramedische Hogeschool opleiding Logopedie te Eindhoven. Ik heb ervaring opgedaan in praktijken, De Zorggroep Noord Limburg, Proteion en het Laurentius Ziekenhuis, waar ik heb samengewerkt met o.a. de revalidatiearts, ergo- en fysiotherapeut, psycholoog, neuroloog, KNO-arts (stemspreekuur), maatschappelijk werker en diëtist.  Aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen heb ik mijn Minor “Speech and Language Therapy” behaald. Dit was een Engelstalig internationaal programma met logopedisten uit heel Europa, waar veel kennis uitgewisseld werd over logopedie in binnen- en buitenland. Sinds 10 jaren houd ik me bezig met zang en heb ik meerdere  diploma’s zang behaald. Op dit moment volg ik deel B van de specialisatie stemtherapeut. Mijn speciale interesse gaat uit naar stem en neurologische stoornissen.

Ik ben gespecialiseerd in:

Stem/ Adem:

 • Therapie bij stemstoornissen
 •  Manuele facilitatie van de Larynx
 •  Specialisatie stemtherapeut
 •  Diagnostiek en behandeling van niet organische stem- en spraakstoornissen
 •  De stem in volle groei
 •  Stemtherapie in perspectief


Mondmotorische problemen:

 •  Myofunctionele therapie in theorie & praktijk


Neurologie

 •  Mimi-therapeut


Algemeen

 •  NLP
 •  Motivation Interviewing
 •  Kwaliteitsmanagement
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie


Deelname en samenwerkingsverbanden

 

 •  Kwaliteitskring stem (AZM Maastricht)