Welkom bij Vallen Logopedisten

Wanneer u als volwassene of uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, dyslexie, stem, gehoor, ademing en/of op het gebied van slikken, eten en drinken, dan staat ons enthousiast team van ervaren logopedisten voor u klaar. Wij werken mono- en multidisciplinair.

 team4.jpeg

Gecertificeerde logopedische zorg 

Deze vindt plaats in onze goed uitgeruste praktijkruimtes op diverse locaties in Roermond en Swalmen of bij u thuis (bij indicatie). Een goede vertrouwensrelatie is ons uitgangspunt. Na een intakegesprek wordt een onderzoeksplan aan u voorgelegd. Na het onderzoek wordt indien nodig een logopedisch behandelplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke behoeften (hulpvraag gericht). Uiterlijk binnen een week na aanmelding wordt de behandeling gestart.  De behandelresultaten worden tussentijds geëvalueerd en het behandelplan mogelijk bijgesteld. Aan het einde van de therapie vindt een eindevaluatie/onderzoek plaats. Wij rapporteren naar en overleggen met de verwijzers en (met uw instemming) met andere betrokkenen.

Continue verbetering

Middels logopedische na-en bijscholing zorgen wij structureel voor verdieping en verbreding van onze kennis en kwaliteiten en zijn wij in staat u alle voorkomende onderzoeks- en behandelmethodieken te bieden afgestemd op uw specifieke hulpvraag.

  • Onze praktijk heeft met goed gevolg de NEN-EN 15224  ( ISO 9001 voor de zorg en welzijn) gehaald.
  • Uitslag KlantErvaringsOnderzoek eerste helft 2017 bij onze cliënten: 9,11 /  zeer goed.

Locaties in Roermond en Swalmen

  • Hoofdvestiging   Schout Offermanstraat 30  Roermond
  • De Donderie  Donderbergweg 47/49  Roermond
  • Huisartsenpraktijk Het Roosendael Kasteel Hillenraedtstraat 123  Roermond
  • Dominicushof 5  Roermond
  • Minister Beversstraat 7  Roermond
  • Hendriklaan 86  Roermond
  • Abdissenstraat 1  Swalmen
  • Gevaren 3  Swalmen

Gratis Inloopspreekuur Logopedie

U kunt bij ons terecht tijdens de gratis inloopspreekuren voor uw vragen over dyslexie, eten/slikken, spreken, ademing, stemgeving, taal(ontwikkeling) of auditieve problemen. Wij kunnen u informeren en zonodig adviseren.

Voor locaties en tijden van de inloopspreekuren : zie CONTACT INFORMATIE

Directe Toegankelijkheid Logopedie

dtl-proof.pngVanaf 1 juni 2011 kunt u zonder verwijzing van uw arts een logopedische screening krijgen. Hierop kan onderzoek en behandeling volgen of wordt u geadviseerd uw arts te raadplegen aangaande een verwijzing.

Correspondentieadres :  Schout Offermanstraat 30  6042 XS   Roermond    KARL.JPG

Telefoon :  0475 -320626